Sylwia


Sylwia

Imię o rodowodzie łacińskim. Osoba je nosząca, jest wybitną indywidualnością w dziedzinie sztuki. Kolekcjonuje obrazy dawnych mistrzów, przebywa w gronie muzyków, popiera literatów. Sprawuje patronat nad młodym twórcą do chwili, gdy ten nie okaże zainteresowania inną kobietą. Sylwia jest konsekwentna w swych postępowaniach, zdecydowanie realizuje swoje plany życiowe. Jest dobrą panią domu, troskliwą matką, ale niezbyt udaną żoną. Nie znosi autorytetów, sama bowiem chce nim pozostawać. Jest dość trudna i kłopotliwa w towarzystwie, lubi przepych, wystawne uczty, kosztowne ubiory. Czasami jest oszczędna, a nawet skąpa.