Regina


Regina

Imię Regina pochodzi z germańskiego, a w jego źródłosłowie znajduje się czasownik- panować, władać. Osoba o tym imieniu jest istotą wszechwładną. Posiada umysł twórczy, jest wybitną indywidualistką, niezwykle kapryśną osobą, pełną temperamentu. W życiu kieruje się własnym rozumem i chodzi nieutartymi drogami. A ponieważ jest dobrym organizatorem, pociąga za sobą innych. Nie jest skąpa, ani też wyrafinowana. Pragnie zwracać na siebie uwagę otoczenia, stara się być dobrą matką, wzorową żoną. Wiele przebywa w towarzystwie, wydaje przyjęcia, takie jakie przyniosą jej korzyści. Lubi przyrodę.