Monika


Monika

Imię to pochodzi z łacińskiego. Każda Monika jest osobą spokojną, miłującą ład i porządek , lubiącą życie towarzyskie, ceniącą wysoce sielankę rodzinną. Na dobre układy i bezkonfliktowe życie, wpływa jej łagodny charakter o wielu cechach dyplomaty. Ceni dobre stosunki w rodzinie i środowisku, dba o przyjaźń, ale zaniedbuje siebie. Swoje sprawy osobiste spycha zawsze na dalszy plan. Bywa też rozrzutna, dlatego nieraz w życiu ma kłopoty finansowe. Jest także duszą typowo artystyczną, wrażliwą na piękno, dobrą muzykę, posiada doskonałe poczucie humoru.