Michalina


Michalina

To imię powstało we Francji, a pochodzi od imienia Michaela. Osoba nosząca je, w zasadzie jest postacią ciekawą, nietypową. Jest pewna siebie, nawet zarozumiała, jak również z gruntu nieprzystępna. Bywa zwykle dobrze sytuowana, bogato nosząca się, wysoko wykształcona, choć nie zawsze proporcjonalnie inteligentna. Stąd płynie jej apodyktyczny stosunek do innych, bezwzględny w ocenie charakterów ludzi z najbliższego otoczenia. Zawsze chce innym narzucać swoją wolę. Nigdy nie przyjmuje tego, co mówią inny, jest również szorstka i gburowata w obchodzeniu z ludźmi bliskimi i znajomymi. Ale jest za to wzorową żoną, troskliwą matką, dobrą gospodynią.