Łucja


Łucja

Imię pochodzi z łaciny, a oznacza urodzoną dziewczynkę o wschodzie słońca. Osoba z tym imieniem lubi wszystko co piękne, pogodne, wzorowo urządzone. Z natury jest osobą odważną, energiczną oraz wrażliwą na zjawiska społeczne. Nie znosi polityki, choć nieraz na jej temat się wypowiada. Uwielbia wygody osobiste, wymaga posłuszeństwa, lubi rozkazywać, kocha mężczyzn, nie szybko zakłada rodzinę. Kocha do szaleństwa sztuki artystyczne, a więc rzeźby, obrazy, architekturę. Zwykle obdarzona jest piękną barwą głosu. Lubi się w pewnym sensie snobować- mieć to czego inni nie mają.