Kunegunda


Kunegunda

To imię jest pochodzenia germańskiego i znaczy- bojowniczka rodu. Osoba z tym imieniem bywa z natury spokojna, dobra, towarzyska . Nie ma w sobie nic z waleczności. Posiada talent dobrej organizatorki, chociaż mało przedsiębiorcza. Nie potrafi właściwie wykorzystać swych zdolności, ani też zastosować umiejętności w praktyce. Jest wieczną marzycielką. Jest wesoła i oszczędna. W domu niezaradna, jednakże stara się być wzorową matką i żoną. Jest patriotką.