Justyna


Justyna

Imię to pochodzi z języka łacińskiego od jego formy męskiej Justyn. Kobieta z tym imieniem należy do osób szlachetnych, dobrych i pragnących kierować innymi. W postępowaniu na co dzień jest praktyczna, zawsze analizująca sytuacje wszechstronnie. A ponieważ posiada duży i praktyczny zmysł organizatorski jest zawsze w działaniu, ciągle zajęta, utrzymująca szerokie kontakty społeczne. W miłości ostrożna, ale stała. Dba o dom, rodzinę zakłada z opóźnieniem, nie lubi dzieci. Nie znosi krzyku. Lubi ład i porządek.