Grażyna


Grażyna

Jest to imię litewskie, stworzył je Adam Mickiewicz , a jego źródłosłów wywodzi się od przymiotnika gradus, co znaczy piękna. Kobieta o tym imieniu jest osobą dobrą, wrażliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest pracowita i dociekliwa, jest intelektualistką. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie idzie na nauki ścisłe to oddaje się twórczości-uwielbia muzykę. Niezbyt łatwo podejmuje ważne w życiu decyzje, ale jeśli już- to jest im wierna bez reszty. W postępowaniu pewna siebie, liczy tylko na własne siły. Kocha dom.