Genowefa


Genowefa

Imię pochodzi z języka romańsko- celtycko- germańskiego, a znaczy kobieta szlachetnego rodu. Osoba z tym imieniem jest subtelna, szlachetna, dystyngowana, dbająca o swoją reputację, własny dom, dobre imię rodziny. W działaniu jest odważna, dlatego często trafia do dyplomacji. Jest niezależna, czasem robi wrażenie jakby mało siebie ceniła. Wyżej ceni ideały, którym służy. Kocha muzykę, ceni dobre sztuki teatralne. Ponad wszystko przedkłada spokój rodzinny, ucieka od zgiełkliwych sytuacji. Jest patriotką.