Norbert


Norbert

To imię jest pochodzenia germańskiego. Znaczy- sławny ktoś z północy. Tak nazwana osoba jest wielkim znawcą natury ludzkiej i przyrody. Posiada wysokie wykształcenie biologiczne, może być dobrym wykładowcą. Posiada dar mówienia i popularyzacji wiedzy. Norbert jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, starannie się noszącym, bywałym w kręgach naukowych, żądny władzy. Posiada umysł twórczy, ujmującą osobowość, elegancką powierzchowność, a także dużą dozę humoru. Posiada umiejętności bawienia towarzystwa swoimi żartami. Jest dobrym ojcem, poprawnym mężem i kochającym tradycję mężczyzną. Kocha książki. Nie znosi obłudy, kłamstwa, nonszalancji i nietolerancji.