Mateusz


Mateusz

Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza- dany przez Boga. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym. Raz podjęte ustalenia i raz dane mu słowa, realizuje z żelazną konsekwencją, choćby miały przynieść mu straty. W swych przekonaniach, jest konserwatystą, wychowuje dzieci zgodnie z tradycją ojcowską, kocha żonę nad wyraz szczerze. Nie uznaje wolnej miłości. Chętnie udziela pomocy innym, często zostaje duszpasterzem.