Lucjan


Lucjan

Imię wywodzi się z łaciny i znaczy- przynależny do Luciusa. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, dokładnym, solidnym i sprawiedliwym. Potrafi wszystko prawidłowo przeanalizować, a wyniki analizy realizować z żelazną konsekwencją. Z przekonań jest konserwatystą, nie lubi szybkich i ciągłych zmian. Swoich ideałów broni na śmierć i życie. Do niektórych osób o niesprecyzowanym charakterze podchodzi krytycznie, przyglądając się ich postępowaniu. Szanuje tradycję, uznaje patriotyzm, wychowuje dzieci na zasadach przysposobienia do życia przez pracę. Jest wzorowym mężem, dobrym ojcem, świetnym gospodarzem. Jest ciągle zajęty, bowiem troszczy się o dobrobyt rodziny.