Konrad


Konrad

Ten wyraz pochodzi z germańskiego, a znaczy- śmiały w radzie. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym ale zarazem dobrym, usłużnym. Posiada wysokie wykształcenie ogólne i kierunkowe, chętnie dzieli się wiedzą z innymi, jest przy tym dobrym wykładowcą. Lubi być uparty, a swojego broni do ostatka. Rzadko poddaje się, trwa przy swoim choćby mu ktoś udowodnił, że nie ma racji. Jest konserwatystą, broni swych ideałów zawsze i wszędzie. Nie daje się powodować chwilowymi opiniami o sukcesach swych przeciwników. Jest człowiekiem twardym, mało predysponowanym, by kierować ludźmi, lub im przewodzić. Łatwo popada w konflikt. Jako mąż jest niestały, ojciec wymagający, gospodarz przykładny.