Kazimierz


Kazimierz

To imię jest słowiańskie, a w dowolnym tłumaczeniu znaczy- nakazać pokój. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem uczuciowym, szlachetnym, często popadającym w melancholię. Jego sceptyczne podchodzenie do życia sprawia, że bywa nieszczery, nieufny i ,, na wszystko dmuchający”. Taka ostrożność daje mi pewność, iż może zawsze osiągnąć sukcesy u mieć powodzenie. Jest uzdolnionym przywódcą, dobrym kierownikiem, posiada wybitne zdolności organizacyjne, które jednak w czasie depresji zanikają. Wtedy popada w nałóg, albowiem posiada wrodzone skłonności do hazardu i alkoholu. Poza tymi ułomnościami przejściowymi, jest człowiekiem wartościowym, wzorowym mężem, dobrym ojcem, kochającym ciepło domowe.