Karol


Karol

Imię to jest pochodzenia germańskiego, a znaczy mąż. Każdy mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligentnym i dobrze wychowującym swoje dzieci. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako znakomity orator. Z przekonań jest konserwatystą, w sposobie bycia-człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy innym, wychowuje młodzież na wzorach tradycyjnych, jest wspaniałym wychowawcą. Można w zupełności na nim polegać.