Kamil


Kamil

Kamil jest pochodzenia rzymskiego, a znaczy- szlachetny chłopiec lub pomocnik kapłana. Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. Jest gruntownie wykształcony, posiada dar popularyzacji wiedzy, krytycznie odnosi się do wszelkich pseudonaukowych doświadczeń. Jest lubiany, ale i nienawidzony. Nie przywiązuje się do żony, ani dzieci. Domu rodzinnego nie prowadzi. Lubi zmieniać kobiety. Jest bardzo zazdrosny, potrafi wywoływać afery miłosne.