Julian


Julian

To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- z rodu Juliana. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, dająca przykład swoją pracowitością, lubiąca ład w życiu i porządek. Julian zwykle jest towarzyski, potrafi współżyć z ludźmi i kierować nimi, albowiem posiada dobrze rozwinięty zmysł organizatorski. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, jest nieszczęśliwy, gdy nie ma ich w swym sąsiedztwie. Lubi rozgłos, pochlebia mu dobre słowo o jego życiu, cieszy się, gdy ktoś dobrze mówi o jego rodzinie, żonie, dzieciach. Chętnie bywa w towarzystwie mieszanym, lubi składać wizyty, dużo podróżuje, sam wydaje uczty. Ponieważ nie jest skąpy, nieraz popada w zależności i trudności finansowe. Oszczędza na zbytkach artystycznych, których w ogóle nie uznaje- przeto nie chodzi do kina, teatru, na koncerty.