Józef


Józef

Imię to wywodzi się z hebrajskiego, a znaczy – niechaj Bóg przyda, pomnoży. Osoba o tym imieniu posiada niezwykłą intuicję, twórczy charakter, dobre rozeznanie psychiki człowieka, dlatego łatwo nawiązuje współpracę. Nie dąży jednak do spełnienia roli kierowniczej. Posiada wielkie ideały, które realizuje dokładnie. Jest zwolennikiem surowego wychowywania dzieci. Wybiera sobie za żonę osobę, która powinna być jego partnerem i przyjacielem życiowym. Służy radą i pomocą innym, jest bowiem wykształcony, inteligentny, posiada wielki zasób wiedzy. Jest mężczyzną, który zwraca na siebie uwagę kobiet. Jest jednak zwolennikiem starego, archaicznego małżeństwa i rodziny. Dba o religijne wychowanie dzieci. Daje im wysokie wykształcenie. Jest powolny w podejmowaniu decyzji, łagodny w zachowaniu, staranny w pracy. Lubi ładnie się ubierać, imponować swą piękną mową i kulturalnym zachowaniem się.