Jacek


Jacek

Imię pochodzi z łaciny. Osoba o tym imieniu jest niezwykle twórcza, jest dużą indywidualnością. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej albo scenicznej. Ale może również zaprzepaścić swoje uzdolnienia i stoczyć się na margines życia. Póki to nie nastąpi. Jacek jest pewny siebie, niezależny, energiczny, wybuchowy, apodyktyczny, drobnostkowy. Często popada w konflikt z otoczeniem, albowiem zawsze uważa siebie za autorytet we wszystkich sprawach. Ceni kontakty towarzyskie, lubi podróżować, modnie się ubierać, jadać w luksusowych restauracjach, imponować kobietom. Lubi często zmieniać kobiety, jest niestały w miłości. O rodzinę i dom nie dba. Idzie w tym kierunku, z którego wieją pomyślne wiatry. Nie ma własnych, trwałych idei. W takim duchu wychowuje dzieci.