Henryk


Henryk

Imię pochodzenia germańskiego, znaczy pan domu, władca ojczyzny. Osoba o tym imieniu jest pewna siebie, zdecydowana konsekwentnie realizować swoje plany życiowe. Dąży do celu wszelakimi sposobami, nie rezygnując nieraz z pokonywania przeszkód siłą. Zraża sobie przy tym ludzi, naraża na nieporozumienia. A ponieważ w zasadzie Henryk jest prostolinijny, w konsekwencji jakoś wychodzi z tym opresji. Jest dobrym rzemieślnikiem, światłym gospodarzem, uzdolnionym artystą. Lubi dom, żonę i dzieci. Jest zwolennikiem wychowywania przez pracę. Daje przykład innym jak należy sprawiedliwie postępować. Jest utalentowanym mówcą, dlatego łatwo pociąga za sobą innych, potrafi im przewodzić, a w razie potrzeby być rozjemcą. Nie znosi obłudy, kłamstwa.