Grzegorz


Grzegorz

Grzegorz jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy gorliwy, czuwający. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, uczuciowa, dobra, inteligentna. Umie zawsze znaleźć się właściwie w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Swoim eleganckim sposobem zachowania się potrafi wyróżnić się- chociaż wcale o to nie zabiega. Jest bardzo naturalny w zachowaniu, krytyczny w stosunku do siebie, zmienny w miarę potrzeby, stały w chwilach tego wymagających. Lubi życie bogate, zastawne uczty; lubi wiele podróżować, odbywa dalekie eskapady. Często popada w zależności materialne od różnych osób bądź też organizacji czy instytucji. Życia rodzinnego prawie nie prowadzi, żonę traktuje jako konieczność, dzieci toleruje dla przedłużenia żywotności rodu. Ceni wolną miłość, szaleje za ładnymi kobietami, wywołuje afery miłosne.