Eugeniusz


Eugeniusz

W języku greckim znaczy dobrze urodzony. Eugeniusz jest szlachetny, łagodny, uczuciowy, oddany rodzinie i domowi. Wszystkie siły poświęca, by żona była zadowolona, a dzieci były wzorem dla innych. Dzieci edukuje na wybitnych w zawodzie. By rodzinie zapewnić dobre warunki, wszystkie swoje siły przeznacza na pracę. Ma szeroki horyzont myślowy, lubi literaturę, malarstwo, muzykę. Może być wybitnym lekarzem lub prawnikiem. Jest bardzo rozrzutny, dlatego musi wiele pracować, by warunki materialne rodziny nie obniżyły się.