Imiona żeńskie


Adelajda Imię pochodzenia niemieckiego, oznaczające pochodzenie ze szlachetnego rodu. Osoba obdarzona tym imieniem jest delikatna, kulturalna, powabna, lubiąca piękne otoczenie, przyrodę. Bardzo łaknie wiedzy, gromadzi książki naukowe, a zwłaszcza filozoficzne. Jest stała w trwaniu przy swoim zdaniu, choć równocześnie przejawia skłonności do lekkiego mistyfikowania życia. Jej subtelne usposobienie, miły wygląd […]

Adelajda


Agata Do języka polskiego dostało się z języka greckiego poprzez łacinę. Oznacza dobroć. Osoba nosząca to imię jest bardzo uzdolniona artystycznie ze szczególnymi skłonnościami do rozwijania talentu literackiego. Na każdym kroku ujawnia swój twórczy umysł, jest skłonna do dyplomacji. Ma wspaniałe poczucie humoru, co ułatwia jej stosowne wychodzenie z sytuacji […]

Agata


Agnieszka Imię to wywodzi się z greckiego języka, a przywędrowało do Polski za pośrednictwem kościoła i oznacza czystość, dziewiczość. Osoba o tym imieniu jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem odpowiedzialności. Charakter stały, nie umiejący drugim narzucić swojej woli, obdarzony wielkimi ideałami. Cechuje ją odwaga, niezależność myślowa i w działaniu. Jest […]

AgnieszkaAldona To imię pochodzenia litewskiego, a znaczenie jego treści jest nieznane. Kobieta o tym imieniu jest energiczna, przedsiębiorcza, nie znosząca dwuznacznych sytuacji. W postępowaniu zasadnicza, choć także delikatna, zdolna obdarzyć innych swymi głębokimi uczuciami. Dobra towarzyszka życia.

Aldona


Aleksandra Imię żeńskie utworzone od imienia męskiego, już w starożytności, a jest pochodzenia greckiego. Oznacza obronę mężczyzn, mężów stanu, rycerzy. Osobo ochrzczona tym imieniem jest sprawiedliwa i obdarzona darem mówienia prawdy, co w życiu sprawia jej wiele kłopotów. Charakter marzycielski, nerwowy i skłonny do przesady. Ponieważ jest typem towarzyskim, a […]

Aleksandra


Alicja Jedni przypuszczają, że jest to imię greckie, inni skłonni są twierdzić, że jest ono pochodzenia germańskiego, lub nawet romańskiego. Osoba o tym imieniu jest zaradcza, twórcza- może być nauczycielem, muzykiem lub literatem. Jest bardzo oddana rodzinie, oszczędna w gospodarowaniu mieniem własnym. Umie również znaleźć się w towarzystwie różnego rodzaju, […]

AlicjaAlina Jest to imię pochodzenia germańskiego. Oznacza zachętę w działaniu. Osoba z tym imieniem jest niestałego charakteru, nerwowa, pragnąca przewodzić w towarzystwie. W domu i rodzinie zasadnicza, troskliwa jako matka. Wierna w małżeństwie. Nie znosząca kłamstwa, ani plotkarstwa. Zdolna wznieść się na wyżyny życia duchowego, skłonna do ascezy. Pobożna.

Alina


Anastazja Imię wywodzące się z języka starogreckiego, a upowszechnione w świecie chrześcijańskim po narodzeniu Chrystusa. Oznacza powstanie lub zmartwychwstanie. Osobowość subtelna i kulturalna, choć często kapryśna i wrażliwa na zachowanie się w towarzystwie. W postanowieniach bywa stała i konsekwentna. Pracowita i lubiąca czytać książki. Bardzo sobie ceni piękno w życiu, […]

Anastazja


Aniela To imię ma swój rodowód we włosko- łacińskim języku, a oznacza posłannictwo. Jego źródłosłów wywodzi się jednak od greckiego Angelus – poseł. Osoba posiadająca to imię jest miła, subtelna, pełna wdzięku. Dba niezwykle o miłą, ale też prostą powierzchowność. Jest dobrego charakteru; życzliwa dla innych. Bardzo często kieruje się […]

AnielaAnna Imię to pochodzi z języka hebrajskiego Hanna, co znaczy łaska. To imię przypisane jest osobom niezwykle oddanym mężowi i dzieciom. Nie przecenie towarzystwa, lecz także nie stroni os znajomości. Osoba wrażliwa na uroki krajobrazu i piękno wnętrz domowych. Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. Ciągle poszukuje wygód, […]

Anna


Antonina Imię żeńskie od imienia Antoni, które pochodzi od nazwiska starożytnego rodu rzymskich plebejuszy. Jest zatem imieniem o pochodzeniu łacińskim. Każda Antonina jest osobą konserwatywną, nie lubi zmian, kocha dom i rodzinę. Od urodzenia jest predysponowana do kierowania. Wrażliwa na sprawiedliwość, nie lubi krytyki, ale chętnie słucha pochwał pod swoim […]

Antonina


Apolonia Imię pochodzenia greckiego, oznacza osobę należącą do Apolla. Osoba szlachetna, prawdomówna, chętnie pomagająca innym. Filantropka. Pełna temperamentu, pogodna w życiu. Lubi być sobie żeglarzem i okrętem, nie znosi by jej ktoś przewodził, rozkazywał. Lubi być chwalona i wyróżniana. Kocha dom własny, rodzinę, a swoje potomstwo kieruje na intratne drogi […]

ApoloniaBalbina Imię pochodzenia łacińskiego, od imienia męskiego Balbus, czyli jąkała. Balbina natomiast nie ma nic wspólnego z tą wadą, jest bowiem osobą elokwentną, ceniącą piękną mowę i umiejącą się barwnie wypowiadać. Posiada dobry, dźwięczny i łagodny głos, może być aktorką, oratorem lub lektorem radiowym. Posiada ujmującą osobowość, piękną powierzchowność. Zdolna […]

Balbina


Barbara Jest to imię pochodzenie nie ustalonego, bowiem może być greckiego lub rzymskiego. Niektórzy twierdzą, że rzymianie przyjęli od greków, a słowo Barbara oznacza obca, cudzoziemka. Typ kobiety spokojnej, niezależnej, pewnej siebie i do perfekcji szlachetnej. Zawsze pozostaje lojalna wobec przełożonych, wierna swym życiowym zasadom, ciągle poszukująca dobrych rozwiązań trudnych […]

Barbara


Beata Imię pochodzi z łaciny, od przymiotnika beatus, a znaczy szczęśliwy, bogaty, błogosławiony. Kobieta z imieniem Beata jest poważna, troskliwa, szlachetna. Zajmuje się filantropią. W tej działalności całkowicie znajduje upływ jej energii życiowej, a wielki temperament spożytkowany zostaje dla dobra ogółu. Niezwykle ceni spokój, albowiem w życiu kieruje się głównie […]

BeataBernadetta Imię pochodzenia francuskiego. Noszą je kobiety szlachetne, filantropki, niezwykle religijne, wrażliwe na troski drugich osób. Mają skłonności do ascetyzmu. Mają wyostrzone poczucie odpowiedzialności. Wrażliwe na sztukę, ujawniają w późnym wieku swój talent artystyczny. Niezbyt chętnie wychodzące za mąż, ceniące osobistą wolność.

Bernadetta


Bogumiła Jest to imię słowiańskie, oznacza, że osoba o tym imieniu ,, jest Bogu miła”. Kobieta z tym imieniem jest szczęśliwa, gdy ma sporo odpowiedzialnej pracy. Kierowania tą pracą nigdy nie lubi dzielić z mężczyzną, bowiem jest szczęśliwa, gdy do sukcesu dochodzi własnym sposobem. W zasadzie jest tolerancyjna, lojalna wobec […]

Bogumiła


Bronisława To imię słowiańskie, a znaczy tyle, co bronić swojej dobrej sławy. Czynili to z dużym skutkiem słowiańscy rycerze noszący dumnie to imię. Kobiety Bronisławy nie troszczą się o swoją sławę. Są gadatliwe, lubią komfort życia za wszelką cenę, są plotkarami. Przy tym posiadają umysł twórczy, który wsparty dużą siłą […]

BronisławaBrygida Imię pochodzenia celtyckiego, oznacza siłę, męstwo i cnotę. Osoba z tym imieniem jest dużego umysłu, wielkiej cnoty, poważnego krytycyzmu w stosunku do zjawisk występujących współcześnie. Jest również przewrotna, szybka w podejmowaniu decyzji, wrażliwa na sytuacje otoczenia. Potrafi szybko poznać charaktery ludzkie, ale zbyt często daje się ponieść swym nerwom, […]

Brygida


Cecylia Imię wywodzi się od łacińskiego przymiotnika caecus- ciemny, wątpliwy. Mimo to kobieta o takim imieniu, kroczy przez całe życie z podniesioną głową. Lubi ciężkie zajęcia, chętnie prowadzi dom, kocha rodzinę. Często przyjmuje na siebie dużą odpowiedzialność za powierzone do wykonania zadania, z czego wywiązuje się wzorowo. Jest towarzyska, często […]

Cecylia


Celina Imię pochodzenia łacińskiego, od słowa caelum- niebo. Osoba je nosząca jest stałego charakteru, lubi dźwigać odpowiedzialność, bardzo ceni sobie gdy jej porady służą innym. Ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowanie do przewodzenia innym. Prezentuje się w każdej sytuacji korzystnie. Jest uwrażliwiona na kolory, rytm i poczucie piękna- często […]

CelinaCzesława Imię słowiańskie. Można je dowolnie opisać, jako wyraz czci dla sławy, inaczej cześć osobie, która je nosi. Kobieta z tym imieniem jest dobrą żoną i matką, dba o dom rodzinny. Troszczy się także, by dobre imię jej dzieci było trwałe. Jest altruistką, pomaga innym. W życiu jest towarzyska, posiada […]

Czesława


Danuta Imię pochodzenia litewskiego. Osoba o tym imieniu jest skrupulatna, wnikliwa, pracowita, o dużej kulturze osobistej. Lubi poznawać tajemnice życia, dlatego wiele czyta i studiuje. Ma wiele energii i temperamentu, który spożytkowuje na niwelowanie zmian w swym życiu, sytuacji wynikłych na skutek dość częstego popadania w melancholijne zamyślenia. Do małżeństwa […]

Danuta


Dorota Jest to imię pochodzenia greckiego. Charakter kobiety o tym imieniu jest nierówny, wybuchowy, skłonny do zajmowania stanowiska wręcz skrajnego. Lubi bardzo przeżywać różnego rodzaju wstrząsy psychiczne. Posiada umysł badawczy, toteż zdolna jest do opanowania nauk ścisłych oraz humanistycznych. W zasadzie jest kobietą wszechstronną. Lubi zmiany w życiu, kocha przyjaciół, […]

DorotaEleonora Imię to pochodzi z języka hebrajskiego. Osoba o tym imieniu jest silna, posiada wrodzone uzdolnienia kierownicze, stały charakter, silną wolę, a także duże poczucie sprawiedliwości. Z uwagi na swoją silną osobowość, ceni wolność myśli, sumienia i działania. Obdarzona jest skłonnościami do sięgania po tajemnice życia i śmierci, a także […]

Eleonora


Elżbieta Imię to pochodzi z hebrajskiego. Każda Elżbieta jest kobietą dystyngowaną, o dużej kulturze osobistej. Lubi być otaczana przez mężczyzn, którym imponuje swą tajemniczością, dyplomatycznym trybem życia. Często chodzi do teatru i na koncerty muzyki poważnej. Swoje całe życie postępuje tajemniczo, nie ujawniając nikomu swoich osobistych spraw. W stosunku do […]

Elżbieta


Emilia Jest to imię rzymskie pochodzenia etruskiego, a ukształtowane zostało w języku łacińskim. Kobieta o tym imieniu jest wrażliwa, odważna, pełna temperamentu. W sumie natura bardzo niespokojna o charakterze nierównym. Jest bardzo elokwentna, ma poczucie humoru, ceni życie artystyczne, kocha muzykę. Ceni także przyrodę. W miłości niestała, w rodzinie przeciętna.

EmiliaEugenia Imię o rodowodzie greckim. Osoba z tym imieniem jest bardzo uparta, lekkomyślna, zdolna do poważniejszych kłamstw. Jest mało praktyczna, dlatego nie wykazuje wiele inwencji w życiu codziennym. Ale jest również uczynna, skłonna do udzielania pomocy innym. W domu stara się być bardzo dobrą matką, wzorową żoną.

Eugenia


Ewa Imię hebrajskie, oznaczające osobę dającą życie. Osoba z tym imieniem jest mądra, o wzniosłych ideałach, stara się być samodzielna w myśleniu i działaniu. Jest często altruistką, poświęcającą wiele swych sił i czasu ludziom pomocy potrzebującym. W swym postępowaniu kieruje się dużą dozą odpowiedzialności, czyni wszystko rozsądnie, a uciech życiowych […]

Ewa


Felicja To imię wywodzi się z języka łacińskiego, a oznacza mądrość. Osoba poszukująca wiedzy, chętnie studiująca nauki związane ze sztuką. Bywa, że zostaje muzyczką lub pisarką. Z zasady natura szlachetna, pełna chęci i woli służenia innym, śpieszy z radą w każdej sytuacji. To co czyni, robi z rozwagą, niezwykle odpowiedzialnie. […]

FelicjaFranciszka Imię pochodzące z germańskiego franc, czyli wolno urodzony. Osoba szlachetna, wrażliwa na ludzkie krzywdy, energiczna w działaniu. Wiele swojego życia poświęca innym, służy im radą i pomocą. Życie swoje, nieraz ciężkie, uprzyjemnia żartobliwym traktowaniem dolegliwości, ceni humor. Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne, toteż czasem zaniedbuje dom, rodzinę, które […]

Franciszka


Genowefa Imię pochodzi z języka romańsko- celtycko- germańskiego, a znaczy kobieta szlachetnego rodu. Osoba z tym imieniem jest subtelna, szlachetna, dystyngowana, dbająca o swoją reputację, własny dom, dobre imię rodziny. W działaniu jest odważna, dlatego często trafia do dyplomacji. Jest niezależna, czasem robi wrażenie jakby mało siebie ceniła. Wyżej ceni […]

Genowefa


Grażyna Jest to imię litewskie, stworzył je Adam Mickiewicz , a jego źródłosłów wywodzi się od przymiotnika gradus, co znaczy piękna. Kobieta o tym imieniu jest osobą dobrą, wrażliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest pracowita i dociekliwa, jest intelektualistką. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie […]

GrażynaHalina Imię to utworzone zostało od imienia Helena, które pochodzi z języka greckiego, a oznacza blask, jasność, pochodnię.Halina jest pewna siebie, stanowcza, zaradna, ale także zmienna, małostkowa, nerwowa, wrażliwa. Łatwo można ją wyprowadzić z równowagi, a wtedy może być sarkastyczna, złośliwa. Lubi dalsze podróże, choć również kocha dom i rodzinę. […]

Halina


Helena Imię przydające blasku osobie, która je nosi- wszak o Heleną miała się toczyć wojna trojańska. Przeto Helena bywa zdecydowana, ma uzdolnienia kierownicze, nie lubi by jej ktoś wydawał polecenia lub rozkazywał. W postępowaniu przede wszystkim jest sprawiedliwa, szlachetna i prostolinijna. Jest energiczna, zdecydowana, wrażliwa- niektóre sprawy załatwia intuicyjnie. Ceni […]

Helena


Henryka Jest to imię utworzone od germańskiego Henryk- znaczy władca domu. Kobieta z tym imieniem jest energiczna, odważna, umiejąca kierować zespołem ludzi, potrafi taktycznie z nimi postępować, by nie zrażać och do siebie. Posiada odważny charakter, postępuje zdecydowanie. Jest niezależnym myślicielem, posiada wielkie ideały, lubi kierować się własnym rozumem, nie […]

HenrykaHonorata Imię pochodzenia łacińskiego, od Honorat, co znaczy czczony, szanowany. Osoba z tym imieniem wymaga szacunku, ceni cnoty, szanuje dobre obyczaje. Jest bardzo stała w przekonaniach, pewna swego ideału, lubi prowadzić dyskusje na temat ludzkich słabostek. Skłonna radzić innym jak mają postępować, ale sama rad nigdy nie przyjmuje. Lubi wolność […]

Honorata


Irena To imię z języka greckiego przyjęli rzymianie, a oznacza ono pokój. Irena jest kobietą pogodną, gospodarną, lubiącą rodzinę, szanującą dom.Wśród członków rodziny jest szanowaną osobą, cenioną za swój otwarty na wszystko umysł, szeroką filantropię, doradztwo innym osobom. Posiada szczytne idee, jest religijna, bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę i […]

Irena


IRMINA imię pochodzenia starogermańskiego będące skrótem imion zaczynających się na irm – od irmen, co oznacza “czczony, szanowany”. Irmina jest osobą bardzo niezależną, ceni wolność myśli i działania. Irmina to kobieta bardzo twórcza, kreatywna i przedsiębiorcza. Czasem bywa tchórzliwa i boi się podejmować większe ryzyko. Osoby o tym imieniu często […]

IrminaIzabela Imię pochodzenia hiszpańskiego i znaczy tyle co Elżbieta.Osoba je nosząca jest zdolna do wielu nadzwyczajnych czynów. Chętnie zdobywa wiedzę i zajmuje się naukowymi badaniami. Jest bardzo dokładna, uczy skrupulatności innych, ceni punktualność. Posiada duże zdolności lingwistyczne, toteż wiele podróżuje. Ciepło rodzinne jest lekarstwem jej znerwicowanej osobowości. Posiada dar trwania […]

Izabela


Jadwiga Rodowód tego imienia jest germański. Jego źródłosłów znaczy tyle, co walka, a więc Jadwiga to osoba walki. Osoba z tym imieniem posiada wiele zalet. Jest dobra dla rodziny, znajomych i bliskich. Szanuje harmonię społeczną, jest lojalna wobec przełożonych, lubi kierować swe siły na działalność filantropijną. Jeżeli przedsięwzięcia altruistyczne wiodą […]

Jadwiga


Janina Imię to pochodzi z języka hebrajskiego, a oznacza- Bój jest łaskawy. Janina to forma żeńska tego imienia; została ona zmieniona i rozpowszechniona w Polsce. Kobiety o tym imieniu są egoistyczne, wyrachowane w postępowaniu. Nadają się do prowadzenia interesu przemysłowego lub handlowego. Na zewnątrz są osobami miłymi, czarującymi, o gładkim […]

JaninaJoanna Imię powstało od imienia Jan. Osoba o tym imieniu jest dużą indywidualnością, lubi i umie przewodzić innym. Jest energiczna. Dobry organizator, realizuje swoje piękne idee, chodzi zawsze i wszędzie własnymi, odkrywanymi przez siebie ścieżkami. Z natury wrażliwa na ludzką niedolę, ale nie poświęca działalności altruistycznej swojego czasu ani sił. […]

Joanna


Józefa Pochodzenie tego imienia jest interesujące: z hebrajskiego Jo jest skrótem Jeho, czyli Bóg, co znaczy przydać. W literackim tłumaczeniu Józef znaczy- ,, niech przyda Pan”. Imię żeńskie jest formą przyjętą od imienia Józef. Kobieta o imieniu Józefa jest bardzo aktywna społecznie, kieruje się altruizmem, a dla realizacji swych charytatywnych […]

Józefa


Julia To imię wyłoniło się z języka łacińskiego. Kobiety, które noszą to imię są osobami dobrymi, kulturalnymi i zwykle uczonymi. Zawodowo wyróżniają się, a jeżeli decydują się na karierę aktorki, to stają się sławne. Sukcesy sceniczne osiągają stopniowo, wiele pracują nad sobą. Mogą robić wrażenie żądnej władzy. Potrafią prowadzić wielkie […]

JuliaJustyna Imię to pochodzi z języka łacińskiego od jego formy męskiej Justyn. Kobieta z tym imieniem należy do osób szlachetnych, dobrych i pragnących kierować innymi. W postępowaniu na co dzień jest praktyczna, zawsze analizująca sytuacje wszechstronnie. A ponieważ posiada duży i praktyczny zmysł organizatorski jest zawsze w działaniu, ciągle zajęta, […]

Justyna


Karolina To imię pochodzi od imienia męskiego Karol, a jego rodowód tkwi w języku germańskim i znaczy tyle co mąż. Kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona, pracowita, o szerokich zainteresowaniach, chętnie studiuje i pogłębia swoją wiedzę. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Ciągle pragnie dojść do sedna sprawy, jest dociekliwa. Nie […]

Karolina


Katarzyna Imię to jest pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa katharos, co znaczy czysty, bez skazy. Osoba o tym imieniu jest godna podziwu, szacunku i uznania. Jest szlachetna, prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy, kłamców, z którymi walczy do upadłego. Ma duże uzdolnienia artystyczne oraz […]

KatarzynaKinga Imię to wywodzi się z języka węgierskiego, a zapożyczone zostało przez Węgrów od Niemców. Osoba o wielkich uzdolnieniach praktycznych. Doskonale daje sobie radę w biurze, fabryce oraz domu. Osiąga dobre wyniki w pracy, zaś w rodzinie jest dobrą żoną, przykładną matką. Może być skąpa, albo rozrzutna. Lubi wykwintne ubiory, […]

Kinga


Klara To imię pochodzenia łacińskiego, utworzone zostało od słowa clarus- sławny. Kobieta nosząca to imię jest bardzo oszczędna, gospodarna, zaradna. Potrafi zgrabnie realizować swoje plany. Lubi kierować ludźmi, bowiem uzewnętrznia wówczas swoje ambicje. Mimo, że kocha wygody, to jednak nie żyje w przepychach, bowiem nie pozwalają jej na to względy […]

Klara


Klementyna Imię Klementyna jest formą żeńską imienia łacińskiego Clemens, co znaczy łagodny, spokojny. Toteż osoby o tym imieniu są ciche, spokojne, choć nieco ruchliwe, w towarzystwie figlarne, kokietki, ale traktujące życie bardzo serio. Kobieta z tym imieniem jest odpowiedzialna, odważna, rozsądna i wrażliwa na zjawiska zachodzące w otoczeniu. Jest wierna […]

KlementynaKlotylda Imię pochodzenia germańskiego, z znaczy w przybliżeniu tyle co sławna walka lub słynna wojna. Przeto kobieta o tym imieniu posiada osobowość wojowniczą, charakter zadziorny, który w efekcie przynosi jej rozgłos- nie zawsze pozytywny. Jeżeli posiada wysokie wykształcenie, tych niepowodzeń ma mniej i w życiu radzi sobie doskonale. Szybko podejmuje […]

Klotylda


Kornelia Imię pochodzenia łacińskiego. Osoba o tym imieniu jest niespokojna i nieufna wobec otoczenia. Lubi chodzić nieutartymi drogami, znosi niewygody, nie zraża się niepowodzeniami. Uwielbia wytykanie zła, toteż w życiu nie jedno krytykuje, dlatego też nie ma zbyt spokojnego życia. Zna dość dobrze charaktery ludzi, umie rozszyfrować stan duszy mężczyzny, […]

Kornelia


Krystyna Imię pochodzi z języka łacińskiego od słowa Christinus, co znaczy Chrystusowy. Jego forma męska upowszechniona została przez chrześcijan, żeńska- w późniejszych wiekach i znaczy- chrześcijanka. Kobieta z imieniem Krystyna posiada wybitną osobowość, jest wrażliwa, posiada zmysł dyplomatyczny. Czasem przy swej ambicji i przezorności popada w kłopoty; przy życzliwości mężczyzny […]

KrystynaKunegunda To imię jest pochodzenia germańskiego i znaczy- bojowniczka rodu. Osoba z tym imieniem bywa z natury spokojna, dobra, towarzyska . Nie ma w sobie nic z waleczności. Posiada talent dobrej organizatorki, chociaż mało przedsiębiorcza. Nie potrafi właściwie wykorzystać swych zdolności, ani też zastosować umiejętności w praktyce. Jest wieczną marzycielką. […]

Kunegunda


Laura Imię to wywodzi się z łaciny od słowa- laur, co znaczy wawrzyn. Osoba o tym imieniu jest wszechstronnie wykształcona, mimo to nadal pogłębia swoją wiedzę. Tak zaabsorbowana nauką, zwłaszcza nauką o życiu, zapomina o swych obowiązkach kobiety. Niezbyt chętnie wychodzi za mąż i nie szybko staje się matką. W […]

Laura


Leokadia To imię wywodzi się z greckiego języka i znaczy troszczyć się o ludzi. Leokadia jest konserwatystką. Jest oddana domowi, rodzinie, lubi przyrodę i podtrzymuje kontakty z sąsiadami. Bywa, że często jest kapryśna, co nie jedna jej przyjaciół. Nie znosi, by jej ktoś rozkazywał, bowiem z natury jest kobietą urodzoną […]

LeokadiaLeontyna Imię to utworzone zostało od imienia greckiego Leon, co znaczy lew, a upowszechnili je dopiero rzymianie. Kobieta z imieniem Leontyna jest niepoprawną marzycielką. Bywa przy tym dość zasadna, ale z uwagi na brak zdolności organizatorskich, nigdy swych marzeń nie zrealizuje. Nie osiągnie również dużego majątku, bowiem nie umie podejmować […]

Leontyna


Lidia Imię wywodzi się od nazwy ludu krainy Lydios, należącej do Grecji. Osoba o tym lidyjskim imieniu jest uzdolniona artystycznie, ma wielki dar komponowaniu muzyki. Sama jednak nie jest nigdy dobrą wykonawczynią swych utworów. Jeżeli znajdzie dobrego odtwórcę, to zasłynie jako świetny kompozytor. Jest bardzo pracowita, ciągle zajęta twórczością, jest […]

Lidia


Lucyna To imię pochodzi z łacińskiego słowa Lucjusz, czyli Lucjan, a znaczy tyle co osoba należąca do Lucjana. Kobieta o tym imieniu jest często wolontariuszką, ceni swobodę myśli i wypowiedzi, nie dba o swoją opinię. Ciągle sili się na oryginalność, dlatego nieraz uważana jest za dziwaczkę. Jest uparta, z natury […]

LucynaLudmiła Ludmiła znaczy tyle co przyjaciółka ludu. Imię pochodzenia słowiańskiego. Osoba, która posiada to imię jest kobietą wyróżniającą się w otoczeniu. Jest nad wyraz słowna, dotrzymuje wszystkich przyrzeczeń, jest pracowita, gościnna, troskliwa o swoją rodzinę i znajomych. Wykazuje wiele energii w załatwianiu spraw społecznych. Jest kobietą altruistką. Jest przeznaczona do […]

Ludmiła


Ludwika Imię wywodzi się ze starogermańskiego języka. Kobieta o tym imieniu jest zasadnicza, energiczna, pracowita, nie znosząca obłudy, ale nerwowa, pobudliwa, nietolerancyjna. Posiada krytycyzm do przesady rozwinięty. Bywa, że jest przekorna, złośliwa i sarkastyczna. Zna ludzkie zalety i przywary, dlatego wie jak i z kim postępować. To nie jedna jej […]

Ludwika


Łucja Imię pochodzi z łaciny, a oznacza urodzoną dziewczynkę o wschodzie słońca. Osoba z tym imieniem lubi wszystko co piękne, pogodne, wzorowo urządzone. Z natury jest osobą odważną, energiczną oraz wrażliwą na zjawiska społeczne. Nie znosi polityki, choć nieraz na jej temat się wypowiada. Uwielbia wygody osobiste, wymaga posłuszeństwa, lubi […]

ŁucjaMagdalena To imię pochodzi z języka hebrajskiego. Osoba tak nazwana jest skrupulatna, posiada umysł zdolny do rzeczowej, naukowej analizy. Ponieważ ma racjonalistyczny zmysł, skłonna jest do przewodzenia innym, narzucania swojej woli, kierowania grupą ludzi. Jest także osobą umiejącą zachowywać się dyplomatycznie, przeto nie zraża sobie ludzi, ma wielu przyjaciół. Jest […]

Magdalena


Małgorzata Imię to pochodzi z greckiego słowa margarites, czyli perła. Kobieta perłowa bywa różna: od stałej w swych ideałach i przekonaniach, do zupełnej anarchistki. Jest przy tym niezwykle odważna, co w oczach znajomych czyni ją kobietą chimeryczną. Raz podejmie decyzję, to znowu ją zmieni i chce, aby jej polecenia wykonywali […]

Małgorzata


Maria Pochodzenie tego imienia jest grecko- hebrajskie, a ma ono wiele znaczeń: napawa radością, jest piękna, ukochana przez Jahwe, miłująca Boga, bądź też jest przyczyną naszej radości. Maria w swych przekonaniach jest konserwatystką. Jej charakter jest spokojny, rozsądny, prostolinijny, sprawiedliwy. Maria jest kobietą subtelną, postępującą intuicyjnie, zgodnie ze wszystkimi regułami […]

MariaMarta Marta- biblijne imię wywodzi się z języka hebrajskiego. Osoba nosząca to imię jest niezależna, o wybitne osobowości, lubiąca wolną myśl i swobodne działanie. Mimo, to jest lojalna wobec władzy i własnych wcześniejszych postanowień. Nie lubi uzewnętrzniać swoich celów działania, ani też ujawniać tajemnicy zawodowej. Uparcie dąży do celu, konsekwentnie […]

Marta


Matylda Imię pochodzi z języka germańskiego i oznacza męstwo w walce. Kobieta nosząca to imię nie jest wcale waleczne. Kieruje się w życiu raczej intuicją, a nie praktyką czy wiedzą. Jest osobą szlachetną, subtelną, kulturalną. Lubi życie artystyczne, toteż utrzymuje ścisłe kontakty z aktorami. Sama też próbuje sił na scenie. […]

Matylda


Melania To imię pochodzi z języka greckiego i najprawdopodobniej znaczy tyle co czarne piętno lub pieprzyk. Osoba tak nazwana jest zmysłowa, ceni piękno i miłe doznania. Ponad sukcesy materialne przedkłada życie duchowe. Z zasady jest osobą konserwatywną, krytyczną wobec wszelkich innowacji życiowych. Lubi uchodzić za doradcę i pragnie by ją […]

MelaniaMichalina To imię powstało we Francji, a pochodzi od imienia Michaela. Osoba nosząca je, w zasadzie jest postacią ciekawą, nietypową. Jest pewna siebie, nawet zarozumiała, jak również z gruntu nieprzystępna. Bywa zwykle dobrze sytuowana, bogato nosząca się, wysoko wykształcona, choć nie zawsze proporcjonalnie inteligentna. Stąd płynie jej apodyktyczny stosunek do […]

Michalina


Monika Imię to pochodzi z łacińskiego. Każda Monika jest osobą spokojną, miłującą ład i porządek , lubiącą życie towarzyskie, ceniącą wysoce sielankę rodzinną. Na dobre układy i bezkonfliktowe życie, wpływa jej łagodny charakter o wielu cechach dyplomaty. Ceni dobre stosunki w rodzinie i środowisku, dba o przyjaźń, ale zaniedbuje siebie. […]

Monika


Natalia To imię wywodzi się od słowa łacińskiego natalis, co znaczy dzień urodzin. Kobieta tak nazywana ma wszelkie cechy, by odegrać poważną rolę w życiu politycznym. Wyróżnia się w otoczeniu, nie tylko urodą i dyplomatycznym sposobem bycia, ale także kulturą, inteligencją. Ma charakter subtelny, choć w chwilach ważnych potrafi być […]

NataliaNina Niektórzy przypuszczają, że imię to pochodzi od mitycznego twórcy królestwa syryjskiego Niniwy. Nie jest to zatem imię występujące w formie zdrobniałej Janina, bowiem już jako Nina zostało udokumentowane w 1398 roku. Osoba o tym imieniu jest melancholijna, ale zarazem nerwowa, pobudliwa, podejrzliwa. Ma sporo predyspozycji, by kierować w zawodzie […]

Nina


Olga To imię przywędrowała do Polski ze Skandynawii, a pochodzi od słowa Helga, co oznacza: szczęśliwa lub zdrowa. Osoba o tym imieniu wyróżnia się intuicją i znawstwem natury człowieka. Swoją wiedzę gruntuje, kształcąc się samodzielnie. Ceni biologię i przyrodę. Ma umysł konkretny, toteż szybko podejmuje decyzje. Chce przewodniczyć w swym […]

Olga


Olimpia Imię pochodzenia greckiego od nazwy góry Olimp, gdzie mieszkał bóg Zeus. Kobieta tak nazwana posiada duże uzdolnienia artystyczne, a przy systematycznym rozwijaniu talentu może dojść do wirtuozerii. Jest bardzo wrażliwa na rytm i kolor. Jest zawsze zajęta, bowiem sama wyszukuje sobie pracę. Jej ambicje twórcze nieco pozostawiają w cieniu […]

OlimpiaOtylia Jest to imię wywodzące się z języka germańskiego, a w jego źródłosłowie można by się doszukać znaczenia: ojcowizna czy też ojczyzna. Toteż Otylia jest osobą dobroduszną, obowiązkową, pracowitą, posłuszną. Nie ma konfliktów, wrogów. Jej życie usłane jest sukcesami w pracy, w rodzinie. Znaczy jej się wiele wyróżnień, wysokich zaszczytów. […]

Otylia


PatrycjaImię Patrycja jest formą żeńskiego imienia Patrycjusz, co w dawnych czasach oznaczało przynależność do warstwy uprzywilejowanej. Wydaje sie, że również Chojnie obdarza przywilejami osobę noszącą to imię. Patrycja jest typową matroną polską, kocha rodzinę, dom, dzieci. Wiele czasu poświęca sprawom społecznym, patriotycznym. Wychowuje potomstwo w duchu umiłowania ojczyzny. W postępowaniu […]

Patrycja


Paulina Jest to żeńska forma łacińskiego imienia Paulus, inaczej osoby do Paulusa przynależnej. Każda Paulina ma predyspozycje by zostać naukowcem, badaczem i wykładowcą uniwersyteckim. Osiągnie to, jeżeli zabierze się do nauki od najmłodszych lat. Musi przeto pokonać wiele trudności, włożyć sporo wysiłku i wyrzec się niejednej przyjemności. Jeżeli tak nie […]

PaulinaPelagia Imię pochodzenia greckiego od przymiotnika pelagios, pelagia-morski. Niewiasta o tym imieniu jest bardzo zaradną osobą, lubi podróże i handel. Posiada precyzyjny zmysł kupiecki, jest energiczna, sumienna, a przy tym pożąda władzy, dlatego najczęściej osiąga na tym polu wybitne sukcesy. Jest również sceptykiem i krytycznie ocenia zachodzące nowe zjawiska. Do […]

Pelagia


Rachela To imię pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy owca. Ten typ Kobielu jest wybitnie uzdolniony literacko, za to mało praktyczny, nie umiejący sobie radzić w życiu. Jest dobrą, choć niezaradną żoną, wzorową matką, nigdy kochanką. Jest solidna i zawsze dotrzymuje słowa. Lubi zgłębiać tajemnicę życia, dlatego wiele czasu poświęca […]

Rachela


Regina Imię Regina pochodzi z germańskiego, a w jego źródłosłowie znajduje się czasownik- panować, władać. Osoba o tym imieniu jest istotą wszechwładną. Posiada umysł twórczy, jest wybitną indywidualistką, niezwykle kapryśną osobą, pełną temperamentu. W życiu kieruje się własnym rozumem i chodzi nieutartymi drogami. A ponieważ jest dobrym organizatorem, pociąga za […]

ReginaRomana Romana jest pochodzenia łacińskiego, a imię utworzone zostało od słowa Romanus, czyli rzymski. Osoba o tym imieniu jest chimeryczna w swym postępowaniu- od stoickiego zachowania się do wybuchów gniewu i nerwów. Jest kłębkiem reakcji impulsywnych. Posiada dużą wiedzę, niezależny umysł, ma skłonności do dyktatorstwa. Jest stała w przekonaniach i […]

Romana


Rozalia Jest to imię powstałe w wyniku pokrzyżowania się wyrazów łacińskich: rosa- róża, z liliom- lilia. Rozalia jest osobą niezależną, ceni wolność myśli i działania, szuka swobody postępowania. Jest spokojną i zdecydowanie szlachetną, pewną siebie kobietą. Nie chce być zależna od kogokolwiek. Zbiera doświadczenia życiowe, które tylko przekazuje swoim dzieciom. […]

Rozalia


Sabina To imię wywodzi się od słowa łacińskiego, określającego nazwę grupy etnicznej Sabinów.Każda Sabina jest piękna, subtelna w postępowaniu, inteligentna i wykształcona. Ma skłonności do społecznego, filantropijnego działania. Jej wrażliwość i ambicja wynoszą ją do rangi trybuna ludu. Samo przeświadczenie, że może innym przychodzić z pomocą, podtrzymuje ją na duchu […]

SabinaSalomea To imię pochodzi z hebrajskiego, a znaczy pokój. Upowszechnione zostało dopiero przez rzymian. Niewiasta o tym imieniu jest osobą towarzyską, ceniącą rodzinę i dom; jest altruistką. Jest energiczna, zaradna i gospodarna. Umie postępować dyplomatycznie, tak by nie zrażać sobie ludzi. Jest również elokwentna, ma poczucie humoru, toteż przez całe […]

Salomea


Stanisława Imię to na wskroś słowiańskie, składa się z dwóch członów: stać i sław, a oznacza stać przy sławie. Stanisława jest osobą pobożną, gospodarną, dobrą matką i usłużną sąsiadką. Jest wrażliwa na krzywdę, posiada rozległe i korzystne stosunki z sąsiedztwem. Lubi wspierać biednych. Ma dar jednania sobie przyjaźni, toteż potrafi […]

Stanisława


Sylwia Imię o rodowodzie łacińskim. Osoba je nosząca, jest wybitną indywidualnością w dziedzinie sztuki. Kolekcjonuje obrazy dawnych mistrzów, przebywa w gronie muzyków, popiera literatów. Sprawuje patronat nad młodym twórcą do chwili, gdy ten nie okaże zainteresowania inną kobietą. Sylwia jest konsekwentna w swych postępowaniach, zdecydowanie realizuje swoje plany życiowe. Jest […]

SylwiaTekla To imię utworzone z greckiego, a oznacza- Bogu chwała. Osoba o tym imieniu jest pracowita, dokładna w naukowych dociekaniach, wiele czasu poświęca na samokształcenie się i studiowanie nauk humanistycznych. Posiada umysł krytyczny i bardzo zmienny. Oczekuje pochwał swojej pracy, nie znosi krytyki. Posiada charakter impulsywny, daje się szybko wyprowadzić […]

Tekla


Teresa Uczeni przyjmują, że Teresa jest formą żeńską bizantyjskiego imienia męskiego Tarasios. Niewiasta o tym imieniu jest osobą dobrą, szlachetną, uczciwą, pracowitą i wytrwałą w swych postanowieniach. Zdolna jest podejmować szybko decyzję, bowiem posiada dużą praktykę i wiedzę. Wiele pracuje nad sobą, dokształca się. Uparcie dąży do wykonania wszystkich swoich […]

Teresa


Urszula Imię Urszula jest pochodzenia łacińskiego, a jego źródłosłów ursa, znaczy niedźwiedzica. Osoba o tym imieniu jest dobrą matką, wzorową żoną, wspaniałą gospodynią. Ceni życie rodzinne, ale również dba o utrzymywanie stosunków towarzyskich. Wydaje u siebie przyjęcia, chodzi z wizytami do sąsiadów. Jest niewiastą subtelną, umiejącą analizować zjawiska życiowe, stanowczą […]

UrszulaWaleria Imię Waleria wywodzi się od łacińskiego Walery i znaczy człowiek z rodu Walerych. Osoba o tym imieniu jest rozsądna, spokojna, posiada zrównoważony charakter. Jest konsekwentna w dążeniu do celu. Umie pokonywać trudności, toteż do celu zmierza zdecydowanie. Jest pozytywną indywidualnością, niezależną od osób trzecich, lubiąca własne drogi, a nie […]

Waleria


Wanda Są uczeni, którzy twierdzą, że imię to pochodzi ze starogermańskiego, ale niektórzy powiadają, że jest ono pochodzenia litewskiego. Osoba z tym imieniem jest przykładną matką, kochającą ognisko rodzinne. Posiada mocno rozwinięte uczucie macierzyństwa, dlatego wszystko przeznacza na wychowanie oraz uposażenie swych dzieci. Ceni wysoce wolność myśli i działania, jest […]

Wanda


Weronika To imię pochodzi z języka greckiego, a tłumaczyli je rzymianie jako ,, święte oblicze”. Weronika jest kobietą dobrą, zaradną, godną najwyższego zaufania, głęboko religijną. Jest dobrą matką i wzorową żoną. Posiada duże doświadczenie życiowe, toteż chętnie służy innym radą. Zajmuje się działalnością altruistyczną, służy pomocą innym. Potrafi dawać przykład […]

WeronikaWiktoria Niewiasta o tym imieniu jest wszechstronnie utalentowana, zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych. Słowo Victor z języka łacińskiego znaczy zwycięstwo. Wiktoria wielu dziedzinach zwycięża, dzięki swej pracowitości, zaparciu w dążeniu do celu, uporowi jaki ją cechuje w życiu. Jest niewiastą o wielkiej intuicji, ustabilizowanych przekonaniach religijnych, autorytatywnym charakterze i mocnym […]

Wiktoria


Władysława Imię to pochodzi z języka czeskiego. Niewiasta tak nazwana jest osobą szczerą, dobrą, zaradną. Posiada uzdolnienia handlowe. Ma zmysł twórczy. W życiu kieruje się sercem i uczuciem, bez odrobiny zakłamania. Nie uznaje fałszu ani też obłudy w życiu prywatnym czy społecznym. Jest kobietą prostolinijną. Z tego tytułu ma czasem […]

Władysława


Zdzisława Imię słowiańskie, a w przybliżeniu znaczy podziwiać. Niewiasta o tym imieniu jest pracowita, pilna w wypełnianiu obowiązków, posiada wiele zdolności do prowadzenia interesu handlowego. Jest wszechstronnie uzdolnioną kobietą, o twórczym umyśle. Dzięki temu, że ciągle ćwiczy swoją pamięć jest osobą dokładną, punktualną, nie znoszącą niesolidności. Nadaje się do roli […]

ZdzisławaZofia To imię pochodzi z języka greckiego, a oznacza mądrość. Osoba o tym imieniu w zasadzie odpowiada tym zaletom, jest bowiem rozsądną, mądrą, pracowitą i uczciwą kobietą. W społeczności odgrywa wybitną rolę, toteż uchodzi za przywódcę. Nierzadko osiąga wysokie zaszczyty. Posiada przy tym wnikliwą naturę, subtelną osobowość dlatego jest życzliwie […]

Zofia


Zuzanna Imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy lilia. Niewiasta o tym imieniu jest osobą subtelną, wrażliwą na wszystkie przejawy dobra i zła. Posiada naturę odważną, o wielkim temperamencie i niezwykle wyostrzonej intuicji. Kierując się swym wyczuciem, postępuje zawsze zgodnie ze swym sumieniem, sprawiedliwie, lojalnie, uczciwie. Jest pewna siebie, dlatego robi zawsze i […]

Zuzanna